Nam Hoang

Front End / Fullstack Developer / DevOps / Scrum Master who love to build a great product

“Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.” - Antoine de Saint-Exupéry

05/23/2019
Kỹ năng quản lý tài chính

Kỹ năng quản lý tài chính là 1 trong những kỹ năng mà khi còn trẻ mình đã không được trang bị và mình tin là rất nhiều bạn trẻ cũng tương tự như mình. Mới đây mình đã đọc được 1 bài viết rất hay của bạn Huyen Chip về mục này nên mình đăng lại ở đây để lưu cho bản thân và chia sẻ cho mọi người.

05/16/2019
How to setup K8S Cluster on AWS by using Kops

Có rất nhiều cách để run Cluster K8S trên AWS như EKS hay sử dụng Kops. Kops là 1 cách đơn giản và dễ dàng customize việc cài đặt Cluster K8S. Trong bài viết này chúng ta sẽ bàn về cách sử dụng Kops để cài đặt Cluster K8S trên AWS. Đây là 1 bài viết trong loạt bài viết về K8S của mình. Hãy share và để lại comment nêú bạn cảm thấy nó hữu ích.

05/10/2019
How to run minikube on AWS EC2

Nếu như bạn đang học Kubernetes và cố gắng chạy Minikube trên EC2 Instance, bạn chắc chắn giống mình. Mình không thực sự thích việc cài mọi thứ trên máy tính cá nhân và dùng nó chỉ để cho học tập hay trong 1 thời gian ngắn. EC2 là 1 lựa chọn hợp lý. Nhưng mình đã rất khó khăn để chạy được Minikube trên AWS EC2 cho lần đầu tiền. Dưới đây là tổng hợp ngắn của mình về cách chạy Minikube trên AWS EC2. Đây là 1 bài viết trong loạt bài viết về K8S của mình. Hãy share và để lại comment nêú bạn cảm thấy nó hữu ích.

04/01/2019
Daily Coding Problem 1

One of my goals in this year is improve my coding skills, especially in algorithm and data structure. A few days ago, I discovered Daily Coding Problem so decided to give it a shot.

07/23/2018
A programming language is not just a language

In theory, a programming language is just a set of keywords, syntax, semantics and operations, with some supporting libraries. Most of programming languages have if, else, do, while, for, switch, case, when, string, array, hash ..etc.. So what’s the difference?

07/21/2018
Why Agile doesn’t work

As Scrum is the most popular in the industry by 2018, and others are not much different, with the exception of XP, I will discuss a broad view of Agile, and use specific illustration with Scrum to explain my opinion why Agile doesn’t work.

12/22/2017
Mutations and Optimistic UI in Apollo Client

Apollo Client là một chức năng đơn giản của GraphQL Client, làm việc với front-end và GraphQL spec-compliant server.Apollo cung cấp một công…

07/24/2016
Linux Signals Fundamentals – Part I

A robust program need to handle signals. This is because signals are a way to deliver asynchronous events to the application.

07/18/2016
How Linux Process Life Cycle Works – Parent, Child, and Init Process

The concept of a process is fundamental concept of a Linux system. Processes can spawn other processes, kill other processes, communicate with other processes and much more. In this tutorial, we will discuss life cycle of a process and touch base on various aspects that a process goes through in its life cycle.